Adresar ATP-a

Adresar ATP-a

Tajnica direktora:
022 / 212 – 557

Direktor:
022 / 212 – 557

Faks:
022 / 219 – 892

Ruk. pravne službe:
022 / 216 – 673

Šef financijske službe:
022 / 216 – 440

Prodaja mjesečnih pretplatničkih karata:
022 / 216 – 451

Putnička operativa:
022 / 332 – 594

Prometna služba:
022 / 335 – 606

Autobusni kolodvor Vodice:
022 / 443 – 627

E-mail: autotransport@atpsi.hr

© Copyright Autotransport d.d. Šibenik 2011.