Naši putnici

Naši putnici

Temeljna prava korisnika prijevoznih usluga

Korisnik prijevoza je osoba koja na temelju ugovora s prijevoznikom stječe određena prava i preuzima određene obveze. Ugovorom o prijevozu putnika prijevoznik se obvezuje putnika prevesti do određene lokacije, a putnik se obvezuje prijevozniku platiti odgovarajuću naknadu za prijevoz. Prijevozna karta je dokaz da je sklopljen ugovor o prijevozu putnika.
Putnik prije početka putovanja mora pribaviti prijevoznu kartu. U slučaju ako u mjestu polaska nema putničke blagajne ili organiziranog prodajnog mjesta ili ako u vrijeme dolaska autobusa nije radila, prijevoznu kartu mora pribaviti u autobusu. Ulazak u autobus dopušten je putnicima koji imaju valjanu prijevoznu ispravu. Ulazak i izlazak iz autobusa dopušten je na mjestima odnosno stajalištima u kojima je to predviđeno po voznom redu.

Smetnje u prometu

Putnik ima pravo odustati od prijevoza prije nego što započne njegova provedba i to dva sata prije u domaćem prijevozu i 24 sata na međunarodnim relacijama.
Odustane li putnik od ugovora prije započetog putovanja, prijevoznik mu vraća prevozninu umanjenu za 10 % od pune cijene. Ne započne li prijevoz u vrijeme koje je određeno voznim redom ili ugovorom, putnik može odustati od ugovora i zahtijevati da mu se vrati naknada za prijevoz bez umanjenja.

Osobe isključene iz prijevoza

Prijevoznik ne mora primiti na prijevoz osobu za koju se na temelju njezina ponašanja može opravdano pretpostaviti da će ga onemogućiti u ispunjavanju njegovih obveza prema drugim putnicima (pijane osobe, nasilnici i sl.). Prijevoznik bez obveze vraćanja naknade za prijevoz može isključiti iz prijevoza putnika koji svojim ponašanjem uznemirava druge putnike ili koji ne poštuje propise o javnome redu u autobusima za vrijeme putovanja.
U autobusu se ne smiju prevoziti životinje, osim manjih životinja za čiji je prijevoz prijevoznik dao posebnu suglasnost i pasa vodiča za slijepe osobe. Životinje za koje se prijevoznik suglasio da se prevoze, za vrijeme prijevoza moraju biti u odgovarajućem pakovanju za prijevoz, kojim se sprečava ometanje odnosno nanošenje štete putnicima i stvarima i uz odgovarajuću potvrdu o obavljenom veterinarskom pregledu, ne stariju od 10 dana.
Za prijevoz životinja naplaćuje se vozarina u visine pune vozne karte na prijevoznoj relaciji.

Prtljaga

Korisnik prijevoza ima pravo na prijevoz prtljage za koju plaća naknadu:
Praćena prtljaga:

 • na međužupanijskim relacijama 7 kn
 • na međunarodnim 15 kn

Nepraćena prtljaga:

 • pismovne pošiljke 7 kn
 • ostale pošiljke 20 kn

Povoljnosti putnicima

 • za povratne karte odobravamo popust od 20% s važnošću od 6 mjeseci od dana polaska
 • djeca do 5 god. prevoze se besplatno, a ako zauzimaju mjesto plaćaju 50% cijene karte
 • djeca od 5-10 god. imaju 50% popusta

popust se obračunava od vrijednosti jednosmjerne karte 34,00 kn
za djecu : NA ŽUPANIJSKIM I MEĐUŽUPANIJSKIM LINIJAMA:

 • djeca do 5 godina prevoze se besplatno
 • djeca (5-10 godina) plaćaju 50% cijene karte
 • NA GRADSKIM LINIJAMA:

 • djeca do 5 godina prevoze se besplatno
 • djeca (5-10 godina) plaćaju punu cijenu karte
 • Pri kupovini mjesečne karte ostvaruje se popust:

  • popust đaci 60%
  • popust radnici 30-40%
  • popust umirovljenici 80%

  © Copyright Autotransport d.d. Šibenik 2011.